Viktig informasjon fra Ordføreren i Ringsaker kommune

Informasjon til alle på Sjusjøen julen 2021

 Det nærmer seg jul, og vi vet mange ønsker å tilbringe juleferien på hytta. Det er vi glade for og ønsker hjertelig velkommen til fjells! Sjusjøen er fantastisk fint hele året og gir gode rammer for en hyggelig julefeiring. Vi håper dere får gode dager og opplevelser med familie og venner. Samtidig som vi ønsker dere en god jul, er det viktig for oss å informere om de anbefalinger og regler som gjelder i jula. Les mer

Fagdag for bruksberettigede i Ringsaker Almenning

Styret i Ringsaker Almenning inviterer til fagdag fredag 19. november.

Frammøte på Buvika kl. 10.00

Det blir diverse orientering og  skogbefaring i felles buss. Det blir kaffe ved start og matservering underveis. Klær og sko for årstiden.

Påmelding til: post@ringsaker-almenning.no eller telefon 95795352 innen 16.11.21

Velkommen:)

Invitasjon og program for dagen: Invitasjon fagdag bruksberettigede 19.11.21

 

Helårs turveger på Sjusjøen

Det er inngått en utbyggingsavtale mellom Ringsaker kommune og grunneierne på Sjusjøen, Pihl AS, Brøttum Almenning og Ringsaker Almenning om utbygging av et sentralt vegnett som sikrer trygg fremkommelighet hele året for myke trafikanter.

Det er sammenhengende turveger fra Mesnali i sør til Storåsen i nord og fra Natrudstilen i øst til Birkebeinerbakken i vest.

 

Helårs turveger er merket med svart, rødt og grønt.

(Fargekombinasjonene angir finansiering og utbyggingsrekkefølge i utbyggingsavtalen.) Les mer

Hjertestartere Nattrudstilen og nedre Rømåsen – Sjusjøen

Ringsaker Almenning ønsker å være med å bidra til flere tilgjengelige hjertestartere.

Med Brøttum Røde kors som vår veileder og samarbeidspartnere har vi kjøpt inn tre til som er plassert ute på Sjusjøen Hytteutleie ved nedre Rømåsenbommen,  ute på Skistadion i Nattrudstilen, inne i Nattrudstilen flerbrukshall.

Disse er registrert inn i 113 sitt hjertestarterregisteret.

 

 

 

 

Les mer

Bommen ved Mesnabakken er åpnet for sesongen 2021

Fra og med oktober 2020 gikk vi over til ny bomløsning som benytter automatisk skiltgjenkjenning.  Gå inn på youpark.no eller kontakt kundeservice på telefon 47 700 700

Ønsker du å fortsette å benytte veien med sesongkort anbefaler vi å kjøpe klippekort via leverandørens hjemmeside www.youpark.no i forkant av oppstart. Dette gjør du ved å trykke «kjøpe abonnement» og søke opp «Ringsaker» på lokasjon.

Les mer

Årsmøte Ringsaker Almenning 2021

Årsmøte for de bruksberettigede i Ringsaker Almenning holdes fredag 20. august 2021.

Årsmelding og regnskap blir utlagt til ettersyn på Almenningskontoret fra 30. juli 2021, samt at dokumentene blir lagt ut på vår hjemmeside til Ringsaker Almenning.

På grunn av fortsatt usikkerhet rundt Covid 19 blir informasjon om sted og eventuelle smitteregler annonsert ved utleggelse av årsmøtedokumentene 30. juli.

 

Årsmøte i Bygdeallmenningene i Ringsaker

Bygdeallmenningene i Ringsaker ønsker å gjennomføre fysiske årsmøter.

Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement har godkjent dette og har åpnet for videreføring av unntaket som ble gjort i 2020 pga. gjeldende smittesituasjon.

Den enkelte allmenning vil annonsere tidspunkt for årsmøte på egen hjemmeside og/eller i brev eller annonse.

Styrene i Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes allmenninger

Årsmøter i bygdeallmenningene i Ringsaker  

Innrykk i Ringsaker Blad og GD torsdag 29.04.2021 og HA fredag 30.04.2021