Festeavgift og Brukerbetaling for 2023

Festeavgiften sendes ut og reguleres i henhold til festekontrakten.

Regulering av tomteleien 2023

Brukerbetaling tidligere kalt serviceavgift går til:

Sommervedlikehold av hoved- og fellesveier i hytteområdene til Ringsaker Almenning. Klimaendringer med styrtregn sammen med økt bruk, gjør at det meste av pengene fra brukerbetalingen går til veivedlikehold sommerstid. Skulle det bli noe til overs går dette til fellesprosjekter innen ski, sykkel og sti.

Brukerbetalingen reguleres hvert 10. år etter kpi og  i henhold til avtale.

Overenskomst om serviceavgift-Brukerbetaling

Takk til Einar Storlien!

Einar Storlien ble takket av med stående applaus på årsmøtet i slutten av april. Han har vært styremedlem siden 2006 og styreleder de siste fire årene. Han har vært sentral i omstillingsarbeidene Ringsaker Almenning har vært gjennom den siste tida.

Festeavgift og Brukerbetaling for 2023

Festeavgiften sendes ut og reguleres i henhold til festekontrakten.

Regulering av tomteleien for 2024

Brukerbetaling tidligere kalt serviceavgift går til:

Sommervedlikehold av hoved- og fellesveier i hytteområdene til Ringsaker Almenning. Klimaendringer med styrtregn sammen med økt bruk, gjør at det meste av pengene fra brukerbetalingen går til veivedlikehold sommerstid. Skulle det bli noe til overs går dette til fellesprosjekter innen ski, sykkel og sti.

Brukerbetalingen reguleres hvert 10. år etter kpi og  i henhold til avtale.

Overenskomst om serviceavgift-Brukerbetaling

Årsmøte i Ringsaker Almenning

Årsmøte for de bruksberettigede i Ringsaker Almenning holdes fredag 22. april 2022 kl 18.30 i Flerbrukshallen på Natrudstilen.

Årsmelding og regnskap er utlagt til ettersyn på Almenningskontoret fra 1. april 2022, samt at dokumentene legges ut her: Årsmelding 2021

 

Årsmøtet er annonsert i Ringsaker Blad, Hamar Arbeiderblad og Gudbrandsdølen Dagningen 31. mars.

Påmelding skjer til e-post: post@ringsaker-almenning.no eller telefon 95795352 innen onsdag 20.april.

Eventuelle saker meldes skriftlig senest en uke før møtet.

Åpning av skogshuset på Natrudstilen 23. Februar

Velkommen til åpning av skogshuset på Natrudstilen onsdag 23. februar kl. 12.

Åpningen skjer i samarbeid mellom Ringsaker Almenning og Skogselskapet. Gjennom hele dagen, fra kl. 11.00 til 14.00, vil du ha muligheter til å være med på ulike aktiviteter som spikkekurs og natursti. Gratis pølser, toddy og kaffe. For mer informasjon https://skogselskapet.no/aktivitetsdag-ved-skogshuset-sjusjoen/

Følg oss på Facebook for mer informasjon.

 

Skiorientering, skog- og natursti på Natrudstilen i vinterferien.

 

Velkommen til vinterferieaktiviteter på Natrudstilen i vinterferien.

Fra lørdag 19. februar til søndag 6. mars kan du prøve skiorientering med innlagt skog og natursti.

Du finner kart og informasjon her, eller du finner det i postkassen ved post 1,  på Sjusjøen Hytteutleie, Brannvakthytta, Skogshuset på Natrudstilen.

 

Skogshuset både Grana og Rogna er åpne for alle uke 8 og uke 9. Den 23. februar er det offisiell åpning og aktiviteter for små og store med Skogselskapet. For mer informasjon følg med på vår Facebook side.