Veg

Ringsaker Almenning benytter Youpark (tidligere Norgesbom) som leverandør til våre bomløsninger.

Gå inn på youpark.no eller kontakt kundeservice 47 700 700

Ny bomløsning ved Natrudstilsetra på vegen til Moste og Blæka.

Fra og med 3. november 2021 innføres såkalt «videobom» med skiltgjenkjenning ved innkjøring fra Natrudstilsetra. Kameraer registrerer skilt ved innkjøring og krever automatisk vegavgift på samme måte som ved Mesnabakken og til Rømåsen vinterstid.

Enkeltpasseringer betales innen 48 timer på www.youpark.no. For gjentatt bruk er det enklest å opprette en bruker på youpark.no og legge inn betalingskort som betalingsmetode så vil dette benyttes automatisk neste gang du benytter veien. Passerer man veien uten å foreta noe vil det utstedes en faktura med fakturagebyr, om man ikke gjør opp innen 48 timer.

Ønsker du å kjøpe klippekort må dette kjøpes via leverandørens hjemmeside www.youpark.no

Dette gjør du ved å trykke «kjøpe abonnement» og søke opp «Ringsaker» på lokasjon. Herfra får du videre instruksjoner
når du har valgt klippekort og utfører kjøpet.

Med den nye løsningen administrerer man selv enkelt bilbytte. Klippekortet gjelder for inntil 10 kjøretøy.

I sommerhalvåret gjelder billetten kjøring til Moste og Mesnabakken, om vinteren stenges vegen Mesnabakken-Moste og billetten gjelder da gjennomkjøring til Blæka og Ringsakers Fjellveger hvor det kreves egen avgift. På vinteren blir også kjørende fra Blæka registrert og avgiftsbelagt når bommen ved Natrudstilsetra passeres.

 

Rømåsbommen – ny bomløsning

Fra og med 06.12.19 gikk vi over til ny bomløsning som benytter automatisk skiltgjenkjenning uten
bruk av fysisk bom. Ønsker du å fortsette å benytte veien med klippekort anbefaler vi å kjøpe
abonnement via leverandørens hjemmeside
www.youpark.no i forkant av oppstart.

Dette gjør du ved å
trykke «kjøpe abonnement» og søke opp «Ringsaker» på lokasjon. Herfra får du videre instruksjoner
når du har valgt klippekort og utfører kjøpet. Med den nye løsningen administrerer man selv enkelt
bilbytter. Dette kan gjøres så mange ganger man vil, men ikke oftere enn hver 7. dag. Klippekortet
gjelder for inntil 10 kjøretøy, men hvis det er aktuelt med flere kjøretøy må kjøpsprosessen gjentas
tilsvarende antall kjøretøy abonnementet dekker.
Man kan også betale for enkeltpasseringer inntil 48 t. etter passering ved å søke opp aktuelle kjøretøy
www.youpark.no, eller registrere en bruker og legge inn betalingskort som betalingsmetode. Velger
man å registrere en bruker vil valgt betalingsmetode benyttes automatisk neste gang du benytter veien.
Passerer man veien uten å foreta noe vil det utstedes en faktura med fakturagebyr, om man ikke gjør
opp innen 48 t. regelen. For de som kjøper klippekort er det spesielt viktig å påse at aktuelle kjøretøy
er lagt til «kjøretøyregistret» før man benytter veien. Det er ikke mulig å registrere en passering på et
klippekort i etterkant, da vil man måtte betale etter ordinære satser og vilkår for enkeltpassering.
Ønsker man å passere anonymt på veien er det fullt mulig. Les mer om dette på
www.youpark.no
For de som benytter leiebil/ firmabil anbefaler vi at bruker logger inn for bankbetaling for å unngå
ekstra gebyrer.

Priser på enkeltpasseringer og klippekort er som følger:

Enkeltpassering kr. 50,-
Klippekort kr. 40,- for 60 turer, sum kr. 2.400,- Forhåndsbetales.

Det opprettholdes vinterbom i perioden 1.november-1.mai som tidligere.

Mesnabakken bommen – ny bomløsning

Fra og med 20.10.2020 gikk vi over til ny bomløsning som benytter automatisk skiltgjenkjenning uten
bruk av fysisk bom. Ønsker du å fortsette å benytte veien med klippekort anbefaler vi å kjøpe
abonnement via leverandørens hjemmeside
www.youpark.no i forkant av oppstart.

Dette gjør du ved å
trykke «kjøpe abonnement» og søke opp «Ringsaker» på lokasjon. Herfra får du videre instruksjoner
når du har valgt klippekort og utfører kjøpet. Med den nye løsningen administrerer man selv enkelt
bilbytter. Dette kan gjøres så mange ganger man vil, men ikke oftere enn hver 7. dag. Klippekortet
gjelder for inntil 10 kjøretøy, men hvis det er aktuelt med flere kjøretøy må kjøpsprosessen gjentas
tilsvarende antall kjøretøy abonnementet dekker.
Man kan også betale for enkeltpasseringer inntil 48 t. etter passering ved å søke opp aktuelle kjøretøy
www.youpark.no, eller registrere en bruker og legge inn betalingskort som betalingsmetode. Velger
man å registrere en bruker vil valgt betalingsmetode benyttes automatisk neste gang du benytter veien.
Passerer man veien uten å foreta noe vil det utstedes en faktura med fakturagebyr, om man ikke gjør
opp innen 48 t. regelen. For de som kjøper klippekort er det spesielt viktig å påse at aktuelle kjøretøy
er lagt til «kjøretøyregistret» før man benytter veien. Det er ikke mulig å registrere en passering på et
klippekort i etterkant, da vil man måtte betale etter ordinære satser og vilkår for enkeltpassering.
Ønsker man å passere anonymt på veien er det fullt mulig. Les mer om dette på
www.youpark.no
For de som benytter leiebil/ firmabil anbefaler vi at bruker logger inn for bankbetaling for å unngå
ekstra gebyrer.
Priser på enkeltpasseringer og klippekort er som følger:

Enkeltpassering kr. 40,-
Klippekort kr. 30,- for 60 turer, sum kr. 1 800,- Forhåndsbetales.

Det opprettholdes bom i samme tidsrom som tidligere vår – sommer- høst. Vintersesongen er bommen stengt.

Brøyting

For å effektivisere brøytingen benytter vi et datasystem der hytteeiere og hyttebrukere melder ankomst til hytta slik at brøytefirmaet vet når og hvilke hytter det skal brøytes for.
Dette systemet heter Hyttetjenester.

Hyttetjenester er et system utviklet av Netsense Software Services AS som forenkler administreringen av brøytetjenester for brøytefirmaer.
Alle hyttene blir registrert i systemet og koblet opp mot hytteeierne.
Hytteeierne registreres i systemet og får tildelt en brukerprofil som de bruker for å melde ankomst til hytta.
Når Hytteeierne er registrert i systemet får de tilsendt en SMS og/eller epost med innloggingsinformasjon og passord.

For å motta dette må vi registrere enten din e-post adresse eller et mobilt telefonnummer.

Om ikke dette tidligere er registrert eller du ikke har mottatt sms eller e-post kontakt RingsakFjellet Drift enten via e-post: post@rfdrift.no  eller telefon: 96005008

Husk å merke med navn og hytteadresse.

Hytteeierne logger seg inn via websiden www.hytteankomst.no eller via mobilappen Hyttetjenester for å melde ankomst til hytta.

For mer informasjon om hyttetjenester se: rfdrift.no  eller https://hyttetjenester.net

 

Sommervedlikehold

Sommervedlikehold av hoved-og fellesveier i hytteområdet til Ringsaker Almenning finansieres via brukerbetaling, tidligere kalt serviceavgiften, og utføres av RingsakFjellet Drift.