Jakt / fiske

Jakt og fiske forvaltes av Ringsaker Jakt og Fiskeområde (RJFO) som består av
eiendommene Pihl AS, Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes allmenninger. Formålet
med sammenslutningen er i fellesskap å sørge for en fornuftig forvaltning av vilt og fisk
sammen med grunneiernes øvrige anvendelse av utmarka. Området er på 600 000 da og
har svært gode fiske- og jaktmuligheter.

Jakt og fiskekort kjøpes her http://www.rjfo.no/