Allmenningsvalg 2024

Valgmanntallet for allmenningene i Ringsaker blir lagt ut på respektive allmenningskontor, fra 20 februar 2024.

Eventuelle klager på manntallet må framsettes for styret i den enkelte allmenning senest 3 uker etter denne kunngjøring.

En vil minne om den plikt de bruksberettigede har for å melde skriftlig til allmenningsstyret om endringer som har betydning for bruksrettsregisteret.

Personer som ikke er oppført i valgmanntallet kan ikke stemme ved valget.