Fagdag for bruksberettigede i Ringsaker Almenning

Fredag 27.10.2023 inviterer styret til fagdag for bruksberettigede, kårfolk og framtidige gårdbrukere i Ringsaker Almenning.

Starter inne på Buvika kl. 10.00 med gjennomgang av aktuelle allmenningssaker.

Ekstern innleder er fagleder hos Skogkurs Torfinn Kringlebotn.

Tema for dagen blir: Skogøkologi, samfunn og skogskjøtsel. Nye krav i skogforvaltningen.

Befaring i felles buss med kortreist mat på turen.

Ankomst Buvika ca. kl. 15.30, husk klær og sko etter vær og årstid.

Påmelding til: post@ringsaker-almenning.no eller mob. 957 95 352 innen 20.10.2023

Velkommen: Invitasjon til fagdag