Beitedyr i Ringsaker Almenning 2024

Slippdato for 2024 er tidligst 21. mai. Det slippes i nedre område først. Lokale beitelag fastsetter når beitedyr kan slippes i sine områder, alle dyr skal slippes før 1. juli.

Dato når dyrene slippes i Ringsakerfjellet varierer avhengig av hvor langt gressveksten har kommet. Sanking foregår som regel i september.

Hvis det oppdages skadde dyr eller andre forhold som bør rapporteres er det etablert eget beite vaktlag. Liste over hvem som til enhver tid har vakt og annen informasjon legges ut foran hver beitesesong.

Oppdaterte lister for 2024:

Informasjon og kontaktliste sau på beite_2024

Utnyttelse av utmarksressurser 07.03.20_Yngve Rekdal_NIBIO

 

 

Flis 2024

Flis kan kjøpes og hentes på Buvika hverdager mellom kl. 09.30 til 10.00 og 12.30 til 13.00.

Følg skilting og henvend dere til hjullasteren.

Pris på sagfils og kutterspon gjeldende fra 1/3-2024 er kr. 230,-/lm3 + mva.

Minstemål på 4 m3 for fakturabetaling, for mindre kvanta benyttes vipps.

 

 

Informasjon til bruksberettigede i Ringsaker Almenning

Ringsaker Almenning har inngått samarbeidsavtale med Byggtorget Kaare Ødegaard AS, gjeldende fra 01.04.2024.

Ved handel av varer i henhold til Regler om erstatning for bruksberettigede vil bruksrettrabatten trekkes direkte.

Vi har fra 01.04.2024 sagt opp vår samarbeidsavtale med Byggmakker.

Man kan fortsatt handle på Byggmakker, på lik linje som andre byggevareutsalg, og få refundert bruksrettytelsen i etterkant fra Ringsaker Almenning ved å: Les mer