Stadion

Skistadion i Natrudstilen består av et topp moderne skiskytteranlegg med 40 skiver. 3,3 km asfaltert lysløype med tilnærmet 10 måneder skiføre fra 1. oktober. Lagring av snø i kombinasjon med et betydelig snøproduksjonsanlegg gjør dette mulig. Stadion ligger ferdig preparert og klar til bruk for enhver. Bare unntaksvis ved større arrangement er området avstengt.