Prisvarsel, flis fra RingAlm

Med bakgrunn i den prisstigningen som har vært på tømmer og innsatsfaktorer de siste 12 mnd., samt stor etterspørsel på flis, ser vi oss nødt til å justere prisene.

Med virkning fra 1. mars 2024 blir derfor prisen på sagflis og kutterspon kr 230,-/lm3, + mva.

Vi innfører også et minstemål på 4 m3 for fakturabetaling. Ellers er det Vipps som er gyldig betalingsmiddel ved lasting.

Fra nyttår 2024 er det Kaare Ødegaard AS som har overtatt administrasjonen av flissalg på Næroset. Flisfakturaer m.m vil således håndteres derfra.

Med vennlig hilsen Halvor Thørud – daglig lede RingAlm

Pris endring på flis