Bruksberettigede

 Det må søkes i forkant av prosjektet for å oppnå bruksrettytelser/erstatninger når de samlede ytelser det enkelte år overstiger kr. 10.000, – (kr. 20.000, – før rabatt/erstatninger). 

Ved bruk av eksklusive eller dyre materialer, vil rabatten/erstatningen bli vurdert av i hvert enkelt tilfelle. Søknaden må være godkjent av før uttak skjer.

Dokumentasjon ved kjøp utenom Byggtorget Kaare Ødegaard AS :

  1. Fullstendig utfylt Søknadsskjema utbetaling av bruksrettyteser.
  2. Fakturakopi som tilfredsstiller bokføringslovens krav.
  3. Fakturakopi eldre enn 2 år er foreldet og gir ingen rett til ytelser/utbetaling fra Ringsaker Almenning.

Den enkelte bruksberettigede er selv ansvarlig for å framlegge fullstendig dokumentasjon for å sikre rask saksbehandling. Eventuelle spørsmål rettes til Allmenningskontoret.

     Klikk for å laste ned skjema:

 

Landbruks- og matdepartementet har godkjent nye bruksregler for Ringsaker-allmenningene
Nedenfor er link til følgebrev fra departementet og nye bruksregler.

 

Beite
Hvis det oppdages skadde dyr eller andre forhold som bør rapporteres er det etablert eget beitevaktlag.  Slipperåd og annen informasjon vedlegges nedenfor.  Liste over hvem som til enhver tid har beitevakt blir kunngjort forut for beitesesongen hvert år.

Informasjon og kontaktlistes på beite_2024

Slipperåd_Ringsaker sauebeitelag_2020 

Utnyttelse av utmarksressurser_ 07.03.20_Yngve Rekdal_NIBIO