Bruksrett

Landbruks- og matdepartementet har godkjent nye bruksregler for Ringsakerallmenningene

Bruksreglene trer i kraft fire uker etter kunngjøring.
Nedenfor er link til bruksregler og følgebrev.

 

Etter en forhåndsgodkjenning fra styret kan det søkes om bruksrettsytelser etter nærmere regler som er angitt i dokument og skjema nedenfor:

Klikk for å laste ned skjema: