Bruksberettigede

Landbruks- og matdepartementet har godkjent nye bruksregler for Ringsaker-allmenningene
Nedenfor er link til følgebrev fra departementet og nye bruksregler.

Etter en forhåndsgodkjenning fra styret kan det søkes om bruksrettsytelser etter nærmere regler som er angitt i dokument og skjema nedenfor:

Klikk for å laste ned skjema:

Åpningstider på Byggmakker Næroset finnes her: https://www.byggmakker.no/varehus/ringsaker

Beite
Hvis det oppdages skadde dyr eller andre forhold som bør rapporteres er det etablert eget beitevaktlag.  Slipperåd og annen informasjon vedlegges nedenfor.  Liste over hvem som til enhver tid har beitevakt blir kunngjort forut for beitesesongen hvert år.

Informasjon_sau på beite_2020

Slipperåd_Ringsaker sauebeitelag_2020 

Vaktliste Ringsaker Kvigebeitelag –  2021

Utnyttelse av utmarksressurser_ 07.03.20_Yngve Rekdal_NIBIO