Bruksrett

Til orientering er det nye åpningstider hos byggmakker Ringsaker Kundebrev BM endringer 2020

 

Landbruks- og matdepartementet har godkjent nye bruksregler for Ringsakerallmenningene
Nedenfor er link til følgebrev fra departementet og nye bruksregler.

Etter en forhåndsgodkjenning fra styret kan det søkes om bruksrettsytelser etter nærmere regler som er angitt i dokument og skjema nedenfor:

Klikk for å laste ned skjema:

 

Beite
Hvis det oppdages skadde dyr eller andre forhold som bør rapporteres er det etablert eget beitevaktlag. Liste over hvem som til enhver tid har vakt, slipperåd og annen informasjon vedlegges nedenfor.

Informasjon_sau på beite_2020

Slipperåd_Ringsaker sauebeitelag_2020 

Vaktliste Ringsaker Kvigebeitelag –  2021

Utnyttelse av utmarksressurser_ 07.03.20_Yngve Rekdal_NIBIO