Fagdag for bruksberettigede i Ringsaker Almenning

Styret inviterer til fagdag, fredag 28.10.2022 kl. 10.00 på Buvika.

Starter inne med gjennomgang av aktuelle almenningssaker.

Befaring i felles buss. Kortreist mat fra skogen blir servert ca. kl. 13.00.

Ankomst Buvika kl. 15.00.

Klær og sko for årstiden.

Påmelding innen 25. oktober til: post@ringsaker-almenning.no eller mob. 957 95 352

Invitasjon: