Festeavgift og Brukerbetaling for 2021

Festeavgiften sendes ut og reguleres i henhold til festekontrakten.

Regulering av tomteleien 2021

Brukerbetaling tidligere kalt serviceavgift går til:

Sommervedlikehold av hoved- og fellesveier i hytteområdene til Ringsaker Almenning. Klimaendringer med styrtregn sammen med økt bruk, gjør at det meste av pengene fra brukerbetalingen går til veivedlikehold sommerstid. Skulle det bli noe til overs går dette til fellesprosjekter innen ski, sykkel og sti.

Overenskomst om serviceavgift-Brukerbetaling