Bom Nattrudstilen

Ny bomløsning ved Natrudstilsetra på vegen til Moste og Blæka.

Fra og med 3. november 2021 innføres såkalt «videobom» med skiltgjenkjenning ved innkjøring fra Natrudstilsetra. Kameraer registrerer skilt ved innkjøring og krever automatisk vegavgift på samme måte som ved Mesnabakken og til Rømåsen vinterstid.

Enkeltpasseringer betales innen 48 timer på www.youpark.no. For gjentatt bruk er det enklest å opprette en bruker på youpark.no og legge inn betalingskort som betalingsmetode så vil dette benyttes automatisk neste gang du benytter veien. Passerer man veien uten å foreta noe vil det utstedes en faktura med fakturagebyr, om man ikke gjør opp innen 48 timer.

Ønsker du å kjøpe klippekort må dette kjøpes via leverandørens hjemmeside www.youpark.no

Dette gjør du ved å trykke «kjøpe abonnement» og søke opp «Ringsaker» på lokasjon. Herfra får du videre instruksjoner
når du har valgt klippekort og utfører kjøpet.

Med den nye løsningen administrerer man selv enkelt bilbytte. Klippekortet gjelder for inntil 10 kjøretøy.

I sommerhalvåret gjelder billetten kjøring til Moste og Mesnabakken, om vinteren stenges vegen Mesnabakken-Moste og billetten gjelder da gjennomkjøring til Blæka og Ringsakers Fjellveger hvor det kreves egen avgift. På vinteren blir også kjørende fra Blæka registrert og avgiftsbelagt når bommen ved Natrudstilsetra passeres.

 

Rømåsbommen – ny bomløsning

Fra og med 06.12.19 gikk vi over til ny bomløsning som benytter automatisk skiltgjenkjenning uten
bruk av fysisk bom. Ønsker du å fortsette å benytte veien med klippekort anbefaler vi å kjøpe
abonnement via leverandørens hjemmeside
www.youpark.no i forkant av oppstart.

Dette gjør du ved å
trykke «kjøpe abonnement» og søke opp «Ringsaker» på lokasjon. Herfra får du videre instruksjoner
når du har valgt klippekort og utfører kjøpet. Med den nye løsningen administrerer man selv enkelt
bilbytter. Dette kan gjøres så mange ganger man vil, men ikke oftere enn hver 7. dag. Klippekortet
gjelder for inntil 10 kjøretøy, men hvis det er aktuelt med flere kjøretøy må kjøpsprosessen gjentas
tilsvarende antall kjøretøy abonnementet dekker.
Man kan også betale for enkeltpasseringer inntil 48 t. etter passering ved å søke opp aktuelle kjøretøy
www.youpark.no, eller registrere en bruker og legge inn betalingskort som betalingsmetode. Velger
man å registrere en bruker vil valgt betalingsmetode benyttes automatisk neste gang du benytter veien.
Passerer man veien uten å foreta noe vil det utstedes en faktura med fakturagebyr, om man ikke gjør
opp innen 48 t. regelen. For de som kjøper klippekort er det spesielt viktig å påse at aktuelle kjøretøy
er lagt til «kjøretøyregistret» før man benytter veien. Det er ikke mulig å registrere en passering på et
klippekort i etterkant, da vil man måtte betale etter ordinære satser og vilkår for enkeltpassering.
Ønsker man å passere anonymt på veien er det fullt mulig. Les mer om dette på
www.youpark.no
For de som benytter leiebil/ firmabil anbefaler vi at bruker logger inn for bankbetaling for å unngå
ekstra gebyrer.
Priser på enkeltpasseringer og klippekort er som følger:

Enkeltpassering kr. 50,-
Klippekort kr. 40,- for 60 turer, sum kr. 2.400,- Forhåndsbetales.

Det opprettholdes vinterbom i perioden 1.november-1.mai som tidligere.

Mesnabakken har nå fått automatisk bom.

Fra og med oktober 2020 gikk vi over til ny bomløsning som benytter automatisk skiltgjenkjenning.  Ønsker du å fortsette å benytte veien med sesongkort anbefaler vi å kjøpe klippekort via leverandørens hjemmeside www.youpark.no i forkant av oppstart.

Dette gjør du ved å trykke «kjøpe abonnement» og søke opp «Ringsaker» på lokasjon. Herfra får du videre instruksjoner
når du har valgt klippekort og utfører kjøpet. Med den nye løsningen administrerer man selv enkelt
bilbytter. Dette kan gjøres så mange ganger man vil, men ikke oftere enn hver 7. dag. Klippekortet
gjelder for inntil 10 kjøretøy.
Man kan også betale for enkeltpasseringer inntil 48 t. etter passering ved å søke opp aktuelle kjøretøy
på www.youpark.no, eller registrere en bruker og legge inn betalingskort som betalingsmetode. Velger
man å registrere en bruker vil valgt betalingsmetode benyttes automatisk neste gang du benytter veien samt andre veier tilknyttet denne betalingsløsningen.
Passerer man veien uten å foreta noe vil det utstedes en faktura med fakturagebyr. For de som kjøper klippekort er det spesielt viktig å påse at aktuelle kjøretøy
er lagt til «kjøretøyregistret» før man benytter veien. Det er ikke mulig å registrere en passering på et
klippekort i etterkant, da vil man måtte betale etter ordinære satser og vilkår for enkeltpassering.
Ønsker man å passere anonymt på veien er det fullt mulig. Les mer om dette på www.youpark.no
For de som benytter leiebil/ firmabil anbefaler vi at bruker logger inn for bankbetaling for å unngå
ekstra gebyrer.

Priser på enkeltpasseringer og klippekort er som følger:

Enkeltpassering kr. 40,-

Klippekort  kr. 1800,- for 60 turer vil si kr. 30,- pr tur. Forhåndsbetales.

Det opprettholdes bom i samme tidsrom som tidligere vår-sommer-høst. Vintersesongen er bommen fysisk stengt med bom da vegen benyttes til skiløype.

Kundeservice kan nås på telefon 47 700 700