Beitedyr i Ringsaker Almenning

Opprinnelig var det 10 setervanger med i underkant 100 setrer i Ringsaker
Almenning. Seterdriften har opphørt for mange år siden, men beiteressursene blir godt
utnyttet gjennom løsbeiting av storfe og sau.

Tidligste slippdato i 2023 er mandag. 25. mai.

Det slippes i nedre område først. Lokale beitelag fastsetter når beitedyr kan slippes i sine områder, alle dyr skal slippes før 1. Juli.

Dato når dyrene slippes i Ringsakerfjellet varierer avhengig av hvor langt gressveksten har kommet. Sanking foregår som regel i september.

Hvis det oppdages skaddet dyr eller andre forhold som bør rapporteres er det etablert eget beitevaktlag. Liste over hvem som til enhver tid har vakt og annen informasjon legges ut foran hver beitesesong.

Vaktliste sau-pa-beite_2023

Vaktliste-2023-Ringsaker-Kvigebeitelag

Utnyttelse av utmarksressurser 07.03.20_Yngve Rekdal_NIBIO