Kontakt

Telefon: +47 623 49 700

E-post Ringsaker Almenning: post@ringsaker-almenning.no

Bestyrer: Mathias Neraasen, tlf +47 915 65 055, e-post: mathias@ringsaker-almenning.no

Prosjektingeniør: Per Olav Tøraasen, tlf +47 488 96 371, e-post: per.olav@ringsaker-almenning.no

Kontormedarbeider Marit Spilde, tlf +47 957 95 352, e-post: marit@ringsaker-almenning.no

Anleggsleder:  Johannes Haukåssveen, tlf +47 900 65 610, e-post: johannes@ringsaker-almenning.no

Her finner du oss