Festeavgift og Brukerbetaling for 2023

Festeavgiften sendes ut og reguleres i henhold til festekontrakten.

Regulering av tomteleien 2023

Brukerbetaling tidligere kalt serviceavgift går til:

Sommervedlikehold av hoved- og fellesveier i hytteområdene til Ringsaker Almenning. Klimaendringer med styrtregn sammen med økt bruk, gjør at det meste av pengene fra brukerbetalingen går til veivedlikehold sommerstid. Skulle det bli noe til overs går dette til fellesprosjekter innen ski, sykkel og sti.

Brukerbetalingen reguleres hvert 10. år etter kpi og  i henhold til avtale.

Overenskomst om serviceavgift-Brukerbetaling