Overdragelse / salg

Ved overdragelse eller salg av hytte på festetomt trenger vi følgende:
– Original festekontrakt
– Skjøte for tinglysning
– Navn, adresse, epost og telefonnummer på ny eier

Vi signerer og fører på ny eier på festekontrakten og sender i retur. I skjøte er det en egen rubrikk for påskrift av grunneiers/bortfesters godkjenning av overdragelsen, der bestyrer i Ringsaker Almenning må undertegne.

Det er fastsatt et overdragelsesgebyr på kr. 3 000,- til grunneier.