Bom Mesnabakken

Mesnabakken har nå fått automatisk bom.

Fra og med oktober 2020 gikk vi over til ny bomløsning som benytter automatisk skiltgjenkjenning.

Det opprettholdes bom i samme tidsrom som tidligere vår-sommer-høst. Vintersesongen er bommen fysisk stengt med bom da vegen benyttes til skiløype.

Priser på enkeltpasseringer og klippekort er som følger:

Enkeltpassering kr. 40,-

Klippekort  kr. 1800,- for 60 turer vil si kr. 30,- pr tur. Forhåndsbetales.

Ønsker du å fortsette å benytte veien med sesongkort anbefaler vi å kjøpe klippekort via leverandørens hjemmeside www.youpark.no i forkant av oppstart.

Dette gjør du ved å trykke «kjøpe abonnement» og søke opp «Ringsaker» på lokasjon. Herfra får du videre instruksjoner
når du har valgt klippekort og utfører kjøpet. Med den nye løsningen administrerer man selv enkelt
bilbytter. Dette kan gjøres så mange ganger man vil, men ikke oftere enn hver 7. dag. Klippekortet
gjelder for inntil 10 kjøretøy.

Man kan også betale for enkeltpasseringer inntil 48 t. etter passering ved å søke opp aktuelle kjøretøy
på www.youpark.no, eller registrere en bruker og legge inn betalingskort som betalingsmetode. Velger
man å registrere en bruker vil valgt betalingsmetode benyttes automatisk neste gang du benytter veien samt andre veier tilknyttet denne betalingsløsningen.

NB! Passerer man veien uten å foreta noe vil det utstedes en faktura med fakturagebyr. For de som kjøper klippekort er det spesielt viktig å påse at aktuelle kjøretøy
er lagt til «kjøretøyregistret» før man benytter veien. Det er ikke mulig å registrere en passering på et klippekort i etterkant, da vil man måtte betale etter ordinære satser og vilkår for enkeltpassering.

Ønsker man å passere anonymt på veien er det fullt mulig. Les mer om dette på https://www.youpark.no/
For de som benytter leiebil/ firmabil anbefaler vi at bruker logger inn for bankbetaling for å unngå
ekstra gebyrer.

Kundeservice hos Youpark/Norgesbom kan nås på telefon 47 700 700.