Innløsing av festetomt

Ringsaker Almenning kan etter nærmere søknad vurdere mulighet for innløsing (salg) av hyttetomter som har festekontrakt. Henvendelsen kan i første omgang gjøres via en e-post til post@ringsaker-almenning.no

Styret har imidlertid gitt klare signaler om at denne muligheten skal begrenses ytterligere i fremtiden. I 2023 er det satt en begrensning på 9 innløsninger. Hvilke muligheter det blir etter dette blir avklart i forbindelse med budsjettbehandlinger for 2024.

Søknaden kan i første omgang sendes via e-post til post@ringsaker-almenning.no

Hvis aktuelt skal det opprettes en avtale om frivillig innløsing/kjøpsavtale. Når avtalen er inngått og kjøpesummen betalt sender vi en fradelingssøknad til Ringsaker kommune. Når fradelingssaken er behandlet og godkjent gjennomfører kommunen en oppmålingsforretning hvor grensene endelig blir fastsatt. Oppmåling skal foretas på barmark. I etterkant utsteder og tinglyser kommunen et matrikkelbrev som danner grunnlag for skjøte og hjemmelsoverføring til kjøper/tidligere fester.