Hyttetomter

Det har oppstått en konflikt mellom Ringsaker kommune og grunneierne på Sjusjøen om finansiering og bygging av et nytt vannverk i Mesnali. I påvente av en løsning har kommunen innført en midlertidig tilknytningsstopp for vann og avløp. I praksis betyr dette byggestopp for nye hytter.

Malmlaft og Hedda Hytter var imidlertid tidlig ute og har hvert sitt felt i Svarthaugen Vest under utbygging og fortsatt noen tomter ledige.

Det er usikkert hvor lenge tilknytningsstoppen vil vedvare, i verste fall er dette en sak som må avgjøres av rettsapparatet.

Planen for Svarthaugen Vest, Natrudstilen 9 inneholder totalt ca 200 nye hyttetomter, og i byggetrinn 1 er det foreløpig gjort utbyggingsavtale med følgende utbyggere:

Malmlaft 

Hedda Hytter

Saltdalshytta

 

Det foreligger også en godkjent reguleringsplan for Svarthaugen, også kalt Birkeby. Dette er en konsentrert fjellandsby beliggende sentralt i Natrudstilen, men i påvente av en løsning i vannkonflikten er prosjektet satt på vent.

Se omtale i Hyttemagasinet:  Sjusjøen Birkebeinerlandsby