Informasjon fra Ringsaker Almenning.

I forbindelse med at Ringsaker kommune skal overta ledningsnettet for vann og avløp vil det i oktober gjennomføres trykktesting av felles vannledninger hytteområdene tilknyttet Nattrudstilvegen, Blåstigen, Øvre og Nedre Heggberglia samt hyttene med adresse Rømåsen 1901-1928.

Området er grovt illustrert på vedlagte kart. Vanntilførsel kan bli avstengt og tiltaket kan medføre noe misfarging av vannet. Dette går over ved litt uttapping og medfører ingen helsemessig fare. Avstegning kan vare opp til 4 timer.  Vi beklager ulempene som dette eventuelt vil medføre, men kan dessverre ikke si noe mer konkret om tidspunkt innenfor de respektive områdene.

Ved spørsmål, kontakt Trond Spidsberg, telefon 99722789.