RingsakFjellet Drift

RingsakFjellet Drift er et tilknyttet selskap som utfører grunn- og terrengarbeider i fbm tilbygg, nybygg, veg og arbeider med vann og avløp.

Kontaktinformasjon:

Telefon: 9600 5008

Brøytevakt telefon: 96005009

E-post: post@rfdrift.no

Anleggsleder Johannes Haukåssveen, tlf +47 900 65 610, e-post: johannes@ringsaker-almenning.no

Svein Erik Syljuåsen, tlf +47 979 74 611, e-post: sveinerik@ringsaker-almenning.no