RingsakFjellet Drift

RingsakFjellet Drift er et datterselskap som utfører grunn- og terrengarbeider i fbm tilbygg, nybygg, veg og arbeider med vann og avløp. Kontaktperson:

Anleggsleder Johannes Haukåssveen, tlf +47 900 65 610, e-post: johannes@ringsaker-almenning.no

Evt Svein Erik Syljuåsen, tlf +47 979 74 611, e-post: sveinerik@ringsaker-almenning.no