Servicetiltak

For hytteeiere som ikke har innlagt vann er det noen sentrale tappepunkter hvor det kan hentes vann. Plassering er vist på kartet nedenfor og samtlige tappeposter er tilkoblet kommunal vannforsyning som følgelig tilsier at dette er av beste drikkevannskvalitet.

Grunnarbeider/graving/veg

RingsakFjellet Drift er et datterselskap som utfører grunn- og terrengarbeider i fbm tilbygg, nybygg, veg og arbeider med vann og avløp. Kontaktperson:

Anleggsleder Johannes Haukåssveen, tlf +47 900 65 610, e-post: johannes@ringsaker-almenning.no

Evt Svein Erik Syljuåsen, tlf +47 979 74 611

Snømåking, felling av trær, gjerding og hellelegging

Ved bistand til snømåking fra hyttetak, terrasser, eventuell trefelling, gjerding og hellelegging kan Fjellved AS ved Anders Haukåssveen kontaktes. Tlf +47 918 40 213

https://www.fjellved-as.no/

Veghjelp

Hvis du har kjørt deg fast og trenger hjelp til å komme løs kontaktes

Svein Erik Syljuåsen, tlf +47 979 74 611