Informasjon fra styret

  • Ringsaker Almenning styret har endret styrets sammensetning. Den 29. mai ble Carsten Bakke valgt til ny styreleder. Tidligere styreleder Frida Rogne trer tilbake som styremedlem på grunn av pågående flytteprosess til ny kommune, og blir derav ikke valgbar. Varamedlem vil bli kalt inn til styret på aktuelt tidspunkt.
  • Styret i Ringsaker Almenning og bestyrer har kommet frem til nytt organisasjonskart, se figur nedenfor. Dette innebærer følgende endringer: Skogsjef Gustav Uhnger, tilsatt i august 2022, overtar ansvar for administrasjon og personell samt organisasjonens virksomhet i Ringsakerfjellet. Gustav vil i samarbeid med bestyrer fortsette sitt program for opplæring i ansvarsområde Skogen. Organisasjonsendringen trer i kraft fom. 17. august 2023.

Spørsmål angående dette rettes til:

Mathias Neraasen (bestyrer) mobil 91565055

Carsten Bakke (styreleder) mobil 99568787

Figur: Organisasjonskart Ringsaker Almenning 2023