Informasjonsmøte 24. februar – hva er planene for utvikling av Ringsakerfjellet?

Ringsaker kommune i samarbeid med de store grunneierne i fjellet, inviterer til informasjonsmøter om pågående arealplanarbeid og gjeldende bestemmelser i fjellet lørdag 24. februar i Idrettshallen i Natrudstilen kl. 14.00 – 16.00.

Tema for møtet:
• Revisjon av kommuneplanens arealdel
• Nye planprosjekter sentralt på Sjusjøen
• Hva er lov/ikke lov – om gjeldende bestemmelser

Invitasjon ligger her: Invitasjon møter 24.02.2024.docx