Festekontrakt

Festekontrakt

Vi oppfordrer alle som fester tomt i Ringsaker Almenning til å lese festekontrakten nøye.

Festeforholdet er underlagt reglene i Tomtefesteloven, og gir i prinsippet tomtefesteren de samme rettigheter som eier. Unntakene er det som festekontrakten eventuelt tar spesielt forbehold om.

Tiltak på eiendommen reguleres alt vesentlig av bestemmelser i kommunale reguleringsplaner/ kommuneplan.

Når festekontrakten ikke er tinglyst

Noen festekontrakter er ikke tinglyst, og det er i utgangspunktet ikke noe krav om dette. Men dersom fester skal bruke eiendommen som sikkerhet for forpliktelser – som for eksempel lån i kredittinstitusjon – må festekontrakten tinglyses.

For å tinglyse festekontrakt må Ringsaker Almenning sende en anmodning til Ringsaker kommune om at festekontrakten skal tinglyses. Tjenesten er gebyrbelagt.

https://www.ringsaker.kommune.no/priser-og-gebyrer.382594.no.html

Det er viktig å være klar over at Statens Kartverk krever dokumentavgift på transaksjonen, og dette selv om dere har eid hytta i mange år. Dokumentavgiften er i dag på 2,5 % av salgssummen.

https://kartverket.no/eiendom/priser-og-gebyr/