Informasjon fra styret

  • Ringsaker Almenning styret har endret styrets sammensetning. Den 29. mai ble Carsten Bakke valgt til ny styreleder. Tidligere styreleder Frida Rogne trer tilbake som styremedlem på grunn av pågående flytteprosess til ny kommune, og blir derav ikke valgbar. Varamedlem vil bli kalt inn til styret på aktuelt tidspunkt.
  • Styret i Ringsaker Almenning og bestyrer har kommet frem til nytt organisasjonskart, se figur nedenfor. Dette innebærer følgende endringer: Skogsjef Gustav Uhnger, tilsatt i august 2022, overtar ansvar for administrasjon og personell samt organisasjonens virksomhet i Ringsakerfjellet. Gustav vil i samarbeid med bestyrer fortsette sitt program for opplæring i ansvarsområde Skogen. Organisasjonsendringen trer i kraft fom. 17. august 2023.

Spørsmål angående dette rettes til:

Mathias Neraasen (bestyrer) mobil 91565055

Carsten Bakke (styreleder) mobil 99568787

Figur: Organisasjonskart Ringsaker Almenning 2023

Kontaktinfo beitedyrlaget og gjerdemateriell

 Hvis du ser sjuke eller skada dyr ta kontakt med beitedyrlagene for Sjusjøen og Ringsakerfjellet.

Kontaktinfo finner du her:

Ringsaker sauebeitelag_2023

 Kvigebeitelaget 2023

Minner samtidig om ansvaret hver enkelt har for gjerdemateriell som benyttes da det har vært flere tragedier med lam som har viklet seg inn i trådgjerder og måtte bøte med livet. Mattilsynet og Kommunen har nylig vært på befaring på Sjusjøen med hensikt å rydde opp i forholdene. Trådgjerder uten strøm er værstingen, men det anbefales sauenetting, bordgjerder og skigard.

 

Festeavgift og Brukerbetaling for 2023

Festeavgiften sendes ut og reguleres i henhold til festekontrakten.

Regulering av tomteleien 2023

Brukerbetaling tidligere kalt serviceavgift går til:

Sommervedlikehold av hoved- og fellesveier i hytteområdene til Ringsaker Almenning. Klimaendringer med styrtregn sammen med økt bruk, gjør at det meste av pengene fra brukerbetalingen går til veivedlikehold sommerstid. Skulle det bli noe til overs går dette til fellesprosjekter innen ski, sykkel og sti.

Brukerbetalingen reguleres hvert 10. år etter kpi og  i henhold til avtale.

Overenskomst om serviceavgift-Brukerbetaling

Takk til Einar Storlien!

Einar Storlien ble takket av med stående applaus på årsmøtet i slutten av april. Han har vært styremedlem siden 2006 og styreleder de siste fire årene. Han har vært sentral i omstillingsarbeidene Ringsaker Almenning har vært gjennom den siste tida.