Forliksavtalen i VA-saken godkjent enstemmig i kommunestyremøte onsdag 22. november.

Grunneierne Pihl AS, Brøttum Almenning og Ringsaker Almenning inngikk forlik med Ringsaker kommune i VA-saken på Sjusjøen etter rettsmekling den 17.- og 18. oktober. Grunneierne skal betale 25 mill kr til Ringsaker kommune som endelig oppgjør for alle krav og motkrav i saken. Ringsaker kommune har ansvaret for å etablere VA-infrastruktur, inklusiv vannverk, for framføring av vann til Ringsakerfjellet.

Forliket forutsatt godkjenning i kommunestyret i Ringsaker, noe kommunestyret vedtok enstemmig i kommunestyremøte onsdag 22. november. Tilknytningsstoppen til vann- og avløpsnettet på Sjusjøen vil bli opphevet senest 14 dager etter dette.

I Ringsaker Almenning ser vi nå positivt på at utviklingen av Ringsakerfjellet nå vil kunne fortsette, og både grunneierne og kommunen vil ha fokus på et godt samarbeid videre.

 

Hilsen styret

Ringsaker Almenning