Brøyting

Innføring av brøyteordning

 

For å effektivisere brøytingen  tok vi i 2019 i bruk et datasystem/app der hytteeiere og hyttebrukere melder ankomst til hytta slik at brøytefirmaet vet når og hvilke hytter det skal brøytes for.

Dette systemet heter Hyttetjenester.

Hyttetjenester er et system utviklet av Netsense Software Services AS som forenkler administreringen av brøytetjenester for brøytefirmaer.

Alle hyttene blir registrert i systemet og koblet opp mot hytteeierne.

Hytteeierne registreres i systemet og får tildelt en brukerprofil som de bruker for å melde ankomst til hytta.

Når Hytteeierne er registrert i systemet får de tilsendt en SMS og/eller epost med innloggingsinformasjon og passord.

For å motta dette må vi registrere enten din e-post adresse eller et mobilt telefonnummer.

Om ikke dette tidligere er registrert eller du ikke har mottatt sms eller e-post kontakt Ringsakfjellet drift E-post: post@rfdrift.no 

Telefon: 9600 5008    Brøytevakt telefon: 96005009

Husk å merke med navn og hytteadresse.

Hytteeierne logger seg inn via websiden www.hytteankomst.no eller via mobilappen Hyttetjenester for å melde ankomst til hytta.

For mer informasjon om hyttetjenester gå til https://hyttetjenester.net