Årsmøte i Ringsaker Almenning

Årsmøte for de bruksberettigede i Ringsaker Almenning holdes fredag 22. april 2022 kl 18.30 i Flerbrukshallen på Natrudstilen.

Årsmelding og regnskap er utlagt til ettersyn på Almenningskontoret fra 1. april 2022, samt at dokumentene legges ut her: Årsmelding 2021

 

Årsmøtet er annonsert i Ringsaker Blad, Hamar Arbeiderblad og Gudbrandsdølen Dagningen 31. mars.

Påmelding skjer til e-post: post@ringsaker-almenning.no eller telefon 95795352 innen onsdag 20.april.

Eventuelle saker meldes skriftlig senest en uke før møtet.

Flerbrukshallen på Natrudstilen er ferdig!

Lørdag 5. oktober fra kl 12.00 åpnes dørene for de som har lyst til å komme å ta det flotte byggverket i nærmere øyesyn. Det blir en mini hyttemesse hvor noen av våre samarbeidspartnere/hytteleverandører, Hedda Hytter, BoligPartner og Tinde Hytter viser sine hyttemodeller og orienterer om planlagte fremtidige prosjekter. Fra kl 15.00 blir offisiell åpning og motivasjonsforedrag med Kjetil Andre Aamodt og Kjetil Kristoffersen (betalt arrangement). Endelig program finner du nedenfor…

Ny dagligvareforretning i Mesnali – åpent møte ble avholdt 3. april

Det var «stinn brakke» på kafeen onsdag kveld. Messendølene viste stort engasjement og gikk mann av huse. Det var over 80 personer til stede, gamle og unge i skjønn forening. Ringsaker kommune innledet og orienterte om planprosessen og vegen videre, og Ringsaker Almenning presenterte planer for ny butikk med tilhørende GS-veg og fortau. Utbyggingsplanene ble meget godt mottatt. Det er imidlertid fortsatt muligheter for å komme med innspill til planarbeidet.

Frist for innspill: 30. april 2019. Sendes: Arkitektbua as Adresse: Størksvegen 2, 2420 Trysil E-post: firmapost@arkitektbua.no

Kart over planområde til ny butikktomt Mesnali