Beitedyr i Ringsaker Almenning 2024

Slippdato for 2024 er tidligst 21. mai.

Det slippes i nedre område først. Lokale beitelag fastsetter når beitedyr kan slippes i sine områder, alle dyr skal slippes før 1. Juli.

Dato når dyrene slippes i Ringsakerfjellet varierer avhengig av hvor langt gressveksten har kommet. Sanking foregår som regel i september.

Hvis det oppdages skadde dyr eller andre forhold som bør rapporteres er det etablert eget beite vaktlag. Liste over hvem som til enhver tid har vakt og annen informasjon legges ut foran hver beitesesong.

Oppdaterte lister for 2024 er ikke klare, men vil bli lagt ut så snart de er:

Vaktliste sau-pa-beite_2023

Vaktliste-2023-Ringsaker-Kvigebeitelag

Utnyttelse av utmarksressurser 07.03.20_Yngve Rekdal_NIBIO