Ny dagligvareforretning i Mesnali – åpent møte ble avholdt 3. april

Det var «stinn brakke» på kafeen onsdag kveld. Messendølene viste stort engasjement og gikk mann av huse. Det var over 80 personer til stede, gamle og unge i skjønn forening. Ringsaker kommune innledet og orienterte om planprosessen og vegen videre, og Ringsaker Almenning presenterte planer for ny butikk med tilhørende GS-veg og fortau. Utbyggingsplanene ble meget godt mottatt. Det er imidlertid fortsatt muligheter for å komme med innspill til planarbeidet.

Frist for innspill: 30. april 2019. Sendes: Arkitektbua as Adresse: Størksvegen 2, 2420 Trysil E-post: firmapost@arkitektbua.no

Kart over planområde til ny butikktomt Mesnali