Nye bruksregler for Ringsakerallmenningene

Landbruks- og matdepartementet har i brev av 9. januar 2020 godkjent nye bruksregler for Ringsakerallmenningene. Innholdet samsvarer i hovedsak med tidligere bruksregler, men har ny inndeling. Det fremgår også at det ikke tildeles eller utvises virke til enkeltpersondrift. Lenke til nye bruksregler finner under fanen for Bruksrett, de trer i kraft fire uker etter kunngjøring.