Ringsaker Almenning har fornyet sentral godkjenning

Direktoratet for byggkvalitet har gitt oss fornyet tillit og forlenget vår godkjenning frem til 2022 Godkjenningen gjelder følgende fagområder: