Tilknytning til vann og avløp for hytteeiere i fjellet – justering av anleggstilskudd.

Ringsaker Almenning har etterkalkulert prosjektkostnadene for VA-tilknytning i fjellet og vi ser oss dessverre nødt til å gjøre en prisøkning slik at vi får dekket vår utgifter. Anleggstilskuddet øker fra 1. juni 2024 fra kr 300 000 inkl mva til kr 343 750,- inkl mva.

Anleggstilskuddet skal dekke allmenningens og hver hyttes andel/utgifter til nytt vannverk i Mesnali og tilsvarende utgifter til overføringsledning for avløp fra Sjusjøen til Moelv. Tilskuddet skal også dekke hver hytte sin andel i fellesledninger som fordeler seg inn i hytteområdene, samt stikkledning til hver enkelt hytte. Anleggstilskuddet er fordelt likt på alle hytter uansett beliggenhet og lengde på stikkledning.