Natrudstilen 9/Svarthaugen vest er under utbygging!

Ringsaker Almenning sammen med utvalgte utbyggere er i ferd med å bygge ut hytteområder  i Natrudstilen 9.

Planen inneholder totalt ca 200 nye hyttetomter.   Utbyggingen skal fordeles over noen år, og starter lengst øst, mot Svarthaugen (med rød ramme i kartet over).

Det er foreløpig gjort utbyggingsavtale med følgende utbyggere:

Malmlaft  https://www.malmlaft.no/Hytter/Sjusjoeen

Hedda hytter  https://hedda.no/tomt/

Saltdalshytta https://saltdalshytta.no/

HedAlm Anebyhus https://www.hedalm-anebyhus.no/