Årsmøte i Ringsaker Almenning

Årsmøte for de bruksberettigede i Ringsaker Almenning holdes fredag 22. april 2022 kl 18.30 i Flerbrukshallen på Natrudstilen.

Årsmelding og regnskap er utlagt til ettersyn på Almenningskontoret fra 1. april 2022, samt at dokumentene legges ut her: Årsmelding 2021

 

Årsmøtet er annonsert i Ringsaker Blad, Hamar Arbeiderblad og Gudbrandsdølen Dagningen 31. mars.

Påmelding skjer til e-post: post@ringsaker-almenning.no eller telefon 95795352 innen onsdag 20.april.

Eventuelle saker meldes skriftlig senest en uke før møtet.