Årsmøte med valg

Årsmøte med valg holdes torsdag 17. september.

Det tas forbehold om å endre tidspunkt om nasjonale føringer for smittevern endres.

Årsmøtedokumentene legges ut til gjennomsyn på allmeningskontoret tre uker før årsmøtet holdes.