Kategori: Bruksrett

Innlegg som gjelder aktiviteter rettet mot de bruksberettigede

Fagdag for de bruksberettigede i Ringsaker Almenning

Ringsaker Almenning inviterer de bruksberettigede til fagdag lørdag den 19.8.2017. Oppmøte på Buviken kl. 09.00   Program: -Orientering og befaring på den nye beisefabrikken til Ringalm Beiseservice AS -Aktuelle skog og utmarkssaker -Orientering om...

Beiteressurser godt ivaretatt

Opprinnelig var det 10 setervanger med i underkant 100 setrer i Ringsaker Almenning. Seterdriften har opphørt for mange år siden, men beiteressursene blir godt utnyttet gjennom løsbeiting av storfe og sau.