Informasjon til alle hytteeiere i Ringsaker Almenning , del 2

Nasjonale myndigheter har vært tydelige i sine anbefalinger om at folk nå må holde seg hjemme og ikke dra på hytta, hvis det ikke er helt nødvendig av hensyn til vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader.

Vi som jobber i fjellet er opptatt av å støtte oppunder dette, og følger opp alle de nasjonale føringene. Hyttefolket i Ringsakerfjellet har vært flinke til å lytte til anbefalingene og har reist hjem. Vi har en periode nå ikke kjørt opp noen skiløyper. Vi kommer framover til å kjøre opp noen få skiløyper for lokalbefolkningen og de som av særskilte grunner er i Ringsakerfjellet. Det er viktig å understreke at dette kun gjøres som et tilbud til de som er her oppe nå, og at det på ingen måte blir et løypenett som likner på det som til vanlig tilbys på fjellet. Vi gjentar viktigheten av at alle i denne krisetida nå innretter seg lojalt etter nasjonale føringer og holder seg hjemme.