Nye bestemmelser for utlevering av flis

På grunn av Korona-situasjonen vil RingAlm permittere deler av bemanningen og følgelig vil flisproduksjonen bli redusert. Det er kun bruksberettigede i Nes, Veldre og Ringsaker allmenninger med dokumentert produksjon av rugeegg, kylling, kalkun og smågris som får hente. Rutiner for dette kan du lese mer om her… Flis mars 2020

Bestemmelsene vil også gjelde etter 1. mai og inntil videre.