Nye bestemmelser for utlevering av flis

På grunn av Korona-situasjonen vil RingAlm permittere deler av bemanningen og følgelig vil flisproduksjonen bli redusert. Det er kun bruksberettigede i Nes, Veldre og Ringsaker allmenninger med dokumentert produksjon av rugeegg, kylling, kalkun og smågris som får hente. Rutiner for dette kan du lese mer om her… Flis mars 2020