Årsmøte med valg for de bruksberettigede i Ringsaker Almenning

Årsmøte med valg for de bruksberettigede i Ringsaker Almenning holdes på Natrudstilen i den nye Flerbrukshallen.
Adr: Nattrudstilvegen 265, 2612 Sjusjøen

Torsdag 17. September 2020 kl. 18.30.

Årsmøte, regnskap og valgkomiteens Innstilling er utlagt til ettersyn på allmenningskontoret fra 27. August 2020
samt at dokumentene ligger nederst vedlagt nederst her.

Eventuelle andre forslag til medlemmer av styret sendes valgkomiteens leder,
Sjur Alhaug, Kinnevn. 44, 2390 MOELV innen 10. september.

Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet,
sendes allmenningskontoret innen 10. september.

Årsmøte følger smittevernreglene som gjelder for arrangementer.
Av den grunn skal vi ha påmelding fra alle som skal delta i møte innen 15. september.
Påmelding skjer til e-post: post@ringsaker-almenning.no eller tlf: 957 95352

 

Annonse i trykk 27. August i GD, HA og Ringsaker blad:  Årsmøte 17. september trykt 27. august 2020

Årsberetning 2019 med regnskap og revisjonsberetning: Årsberetning 2019

Valgkomiteens innstilling: Innstilling fra valgnemda til årsmøtet sept 20