Presentasjon av styret i Ringsaker Almenning

På årsmøte 17.09.2020 ble det valgt nytt styre i Ringsaker Almenning.

Fra venstre i bildet: Frida Rogne Kvarberg, Einar Storlien, Johan Røhr, Inger Amb, Stian Kjærnåsen. Kjersti Dompidal og Simon Reinsvaag.