Rømåsbommen sommeråpen fra 1. mai og til 1. november

Som vanlig er Rømåsen øvre og nedre bom sommeråpen.

Dessverre har det vært tekniske problemer så innkjøringer 1. mai fram til kl. 12.30 har blitt belastet.

Det jobbes nå med å få tilbakeført til de det gjelder.