Årsmøte Ringsaker Almenning 2021

Årsmøte for de bruksberettigede i Ringsaker Almenning holdes fredag 20. august 2021.

Årsmelding og regnskap blir utlagt til ettersyn på Almenningskontoret fra 30. juli 2021, samt at dokumentene blir lagt ut på vår hjemmeside til Ringsaker Almenning.

På grunn av fortsatt usikkerhet rundt Covid 19 blir informasjon om sted og eventuelle smitteregler annonsert ved utleggelse av årsmøtedokumentene 30. juli.