Trykkprøving av vannledninger uke 26 – 2024

Det vil foregår trykkprøving av vannledninger som berører adressene Rømåsen 1600, 1700, 1800 og 1900 – Øvre og Nedre Heggberglia og Nattrudstilvegen øst for skistadion.

For de som blir berørt vil det si at vannet kan bli borte i 2-3 timer. Det kan også forekomme misfarging av vannet rett etter, ved litt tapping blir det borte. Tapp gjerne opp forbruksvann for dagen. Det er også mulig å tappe vann fra tappepunktet i sanitærbygget på Skistadion – Sjusjøen Arena Nattrudstilen.

Kontaktperson: Trond B. Spidsberg på Tlf  99722789

Trykkprøving av vannledninger

Det vil foregå trykkprøving av vannledninger som berører adressene Rømåsen 1400 1800 og 1900 – øvre og nedre Heggberglia og Nattrudstilvegen øst for skistadion.

Arbeidet pågår i ukene 24 og 26.

For de som blir berør vil det si at vannet kan bli borte i 2-3 timer. Det kan også forekomme misfarging av vannet rett etter, ved litt tapping blir dette borte.

Beitedyr i Ringsaker Almenning 2024

Beitedyr i Ringsaker Almenning 2024

Slippdato for 2024 er tidligst 21. mai. Det slippes i nedre område først. Lokale beitelag fastsetter når beitedyr kan slippes i sine områder, alle dyr skal slippes før 1. juli.

Dato når dyrene slippes i Ringsakerfjellet varierer avhengig av hvor langt gressveksten har kommet. Sanking foregår som regel i september.

Hvis det oppdages skadde dyr eller andre forhold som bør rapporteres er det etablert eget beite vaktlag. Liste over hvem som til enhver tid har vakt og annen informasjon legges ut foran hver beitesesong.

Oppdaterte lister for 2024:

Informasjon og kontaktliste sau på beite_2024

Utnyttelse av utmarksressurser 07.03.20_Yngve Rekdal_NIBIO

 

 

Flis 2024

Flis kan kjøpes og hentes på Buvika hverdager mellom kl. 09.30 til 10.00 og 12.30 til 13.00.

Følg skilting og henvend dere til hjullasteren.

Pris på sagfils og kutterspon gjeldende fra 1/3-2024 er kr. 230,-/lm3 + mva.

Minstemål på 4 m3 for fakturabetaling, for mindre kvanta benyttes vipps.

 

 

Informasjon til bruksberettigede i Ringsaker Almenning

Ringsaker Almenning har inngått samarbeidsavtale med Byggtorget Kaare Ødegaard AS, gjeldende fra 01.04.2024.

Ved handel av varer i henhold til Regler om erstatning for bruksberettigede vil bruksrettrabatten trekkes direkte.

Vi har fra 01.04.2024 sagt opp vår samarbeidsavtale med Byggmakker.

Man kan fortsatt handle på Byggmakker, på lik linje som andre byggevareutsalg, og få refundert bruksrettytelsen i etterkant fra Ringsaker Almenning ved å: Les mer

Allmenningsvalg 2024

Valgmanntallet for allmenningene i Ringsaker blir lagt ut på respektive allmenningskontor, fra 20 februar 2024.

Eventuelle klager på manntallet må framsettes for styret i den enkelte allmenning senest 3 uker etter denne kunngjøring.

En vil minne om den plikt de bruksberettigede har for å melde skriftlig til allmenningsstyret om endringer som har betydning for bruksrettsregisteret.

Personer som ikke er oppført i valgmanntallet kan ikke stemme ved valget.

Informasjonsmøte 24. februar – hva er planene for utvikling av Ringsakerfjellet?

Ringsaker kommune i samarbeid med de store grunneierne i fjellet, inviterer til informasjonsmøter om pågående arealplanarbeid og gjeldende bestemmelser i fjellet lørdag 24. februar i Idrettshallen i Natrudstilen kl. 14.00 – 16.00.

Tema for møtet:
• Revisjon av kommuneplanens arealdel
• Nye planprosjekter sentralt på Sjusjøen
• Hva er lov/ikke lov – om gjeldende bestemmelser

Invitasjon ligger her: Invitasjon møter 24.02.2024.docx

Forliksavtalen i VA-saken godkjent enstemmig i kommunestyremøte onsdag 22. november.

Grunneierne Pihl AS, Brøttum Almenning og Ringsaker Almenning inngikk forlik med Ringsaker kommune i VA-saken på Sjusjøen etter rettsmekling den 17.- og 18. oktober. Grunneierne skal betale 25 mill kr til Ringsaker kommune som endelig oppgjør for alle krav og motkrav i saken. Ringsaker kommune har ansvaret for å etablere VA-infrastruktur, inklusiv vannverk, for framføring av vann til Ringsakerfjellet.

Forliket forutsatt godkjenning i kommunestyret i Ringsaker, noe kommunestyret vedtok enstemmig i kommunestyremøte onsdag 22. november. Tilknytningsstoppen til vann- og avløpsnettet på Sjusjøen vil bli opphevet senest 14 dager etter dette.

I Ringsaker Almenning ser vi nå positivt på at utviklingen av Ringsakerfjellet nå vil kunne fortsette, og både grunneierne og kommunen vil ha fokus på et godt samarbeid videre.

 

Hilsen styret

Ringsaker Almenning

 

Informasjon fra styret

  • Ringsaker Almenning styret har endret styrets sammensetning. Den 29. mai ble Carsten Bakke valgt til ny styreleder. Tidligere styreleder Frida Rogne trer tilbake som styremedlem på grunn av pågående flytteprosess til ny kommune, og blir derav ikke valgbar. Varamedlem vil bli kalt inn til styret på aktuelt tidspunkt.
  • Styret i Ringsaker Almenning og bestyrer har kommet frem til nytt organisasjonskart, se figur nedenfor. Dette innebærer følgende endringer: Skogsjef Gustav Uhnger, tilsatt i august 2022, overtar ansvar for administrasjon og personell samt organisasjonens virksomhet i Ringsakerfjellet. Gustav vil i samarbeid med bestyrer fortsette sitt program for opplæring i ansvarsområde Skogen. Organisasjonsendringen trer i kraft fom. 17. august 2023.

Spørsmål angående dette rettes til:

Mathias Neraasen (bestyrer) mobil 91565055

Carsten Bakke (styreleder) mobil 99568787

Figur: Organisasjonskart Ringsaker Almenning 2023

Kontaktinfo beitedyrlaget og gjerdemateriell

 Hvis du ser sjuke eller skada dyr ta kontakt med beitedyrlagene for Sjusjøen og Ringsakerfjellet.

Kontaktinfo finner du her:

Ringsaker sauebeitelag_2023

 Kvigebeitelaget 2023

Minner samtidig om ansvaret hver enkelt har for gjerdemateriell som benyttes da det har vært flere tragedier med lam som har viklet seg inn i trådgjerder og måtte bøte med livet. Mattilsynet og Kommunen har nylig vært på befaring på Sjusjøen med hensikt å rydde opp i forholdene. Trådgjerder uten strøm er værstingen, men det anbefales sauenetting, bordgjerder og skigard.