Årsmøte Ringsaker Almenning 2021

Årsmøte for de bruksberettigede i Ringsaker Almenning holdes fredag 20. august 2021.

Årsmelding og regnskap blir utlagt til ettersyn på Almenningskontoret fra 30. juli 2021, samt at dokumentene blir lagt ut på vår hjemmeside til Ringsaker Almenning.

På grunn av fortsatt usikkerhet rundt Covid 19 blir informasjon om sted og eventuell smitteregler annonsert ved utleggelse av årsmøtedokumentene 30. juli.

Årsmøte i Bygdeallmenningene i Ringsaker

Bygdeallmenningene i Ringsaker ønsker å gjennomføre fysiske årsmøter.

Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement har godkjent dette og har åpnet for videreføring av unntaket som ble gjort i 2020 pga. gjeldende smittesituasjon.

Den enkelte allmenning vil annonsere tidspunkt for årsmøte på egen hjemmeside og/eller i brev eller annonse.

Styrene i Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes allmenninger

Årsmøter i bygdeallmenningene i Ringsaker  

Innrykk i Ringsaker Blad og GD torsdag 29.04.2021 og HA fredag 30.04.2021