Åpent møte om utvikling av Ringsakerfjellet mot 2040

Lørdag 17. September 2022 i Flerbrukshallen i Natrudstilen, kl. 12.00 til 15.00.

I Ringsaker kommune pågår arbeid med å revidere kommuneplanens samfunnsdel og å utarbeide en langsiktig arealstrategi for ønsket utvikling fram mot 2040. Hvordan fjellområdene skal utvikles er en sentral del av dette arbeidet. Ønsker du informasjon og har synspunkter og innspill å gi om ønsket utvikling, så møt opp.

Se program her: Åpent møte utvikling av Ringsakerfjelllet mot 2040