Årsmøte i Bygdeallmenningene i Ringsaker

Bygdeallmenningene i Ringsaker ønsker å gjennomføre fysiske årsmøter.

Det Kongelige Landbruks- og Matdepartement har godkjent dette og har åpnet for videreføring av unntaket som ble gjort i 2020 pga. gjeldende smittesituasjon.

Den enkelte allmenning vil annonsere tidspunkt for årsmøte på egen hjemmeside og/eller i brev eller annonse.

Styrene i Brøttum, Ringsaker, Veldre, Nes og Furnes allmenninger

Årsmøter i bygdeallmenningene i Ringsaker  

Innrykk i Ringsaker Blad og GD torsdag 29.04.2021 og HA fredag 30.04.2021