Ringsaker Almenning bygger turveg/gangveg langs Nattrudstilvegen fra Sjusjøvegen til skistadion

I henhold til avtale mellom Ringsaker kommune og grunneierne på Sjusjøen skal det bygges et helårs turvegnett som binder sammen områdene Storåsen, Heståsen/Birkebeinerbakken og Rømåsen/Natrudstilen. Bygging av turvegen langs Nattrudstilvegen som startes opp i disse dager er den siste av tiltakene, ellers er turvegnettet som vist i kartet etablert. Turvegene skal brøytes og være et helårs tilbud. Skilting pågår også i disse dager, og vegnettet blir skiltet som vist her. QR-koden  på skiltene peker til kartet som kan zoomes ut og inn etter behov. Desverre virker foreløpig ikke gps sammen med kartløsningen, men det er et mål at dette etterhvert skal bli mulig. Vi håper og tror at tiltakene vil komme mange til nytte og glede. Turvegen langs Nattrudstilvegen skal etter planen være ferdig til høsten.