Almenningsvalg 2022

Valgmanntallet for Ringsaker Almenning er lagt ut på almenningskontoret, fra 31 januar 2022.

Eventuelle klager på manntallet må framsettes for styret i allmenningen senest

3 uker etter denne kunngjøring.

En vil minne om den plikt de bruksberettigede har for å melde skriftlig til

allmenningsstyret om endringer som har betydning for bruksrettsregisteret.

Personer som ikke er oppført i valgmanntallet kan ikke stemme ved valget.

Ringsaker Almenning  28.01.2022