Hva vil vi med Sjusjøen – velforeningene inviterer til åpent møte

Hvordan skal dette fjellområdet utvikles og forvaltes til glede for kommende generasjoner?

De tre hyttevelene fra Mesnali til Aksjøen  inviterer til åpent informasjonsmøte i den nye flerbrukshallen på Natrudstilen

fredag 21.febr kl 15:00- 17:30

Vi kjenner alle til den kraftige veksten i bygging av hytter/leiligheter i området som de fleste i dag kaller Sjusjøen (strekningen Mesnali-Aksjøen). I tillegg kommer utbygging av infrastruktur  og vinterbrøyting til allerede eksisterende hytter.  Mange spør, hvor skal dette ende? Vi som bruker Sjusjøen i dag ønsker å kunne bidra og medvirke til en utvikling av Sjusjøen som kan være til glede for alle. Derfor ønsker vi å invitere til et åpent møte hvor kommunen og grunneierne vil bli sentrale innledere.

Programmet bli som følger

 Hvorfor dette møtet. Leder i Sjusjøen Vel Jan Ove Holmen

  • Kommunens planer for utvikling av Sjusjøen, Ordfører Anita Ihle Steen
  • Slik ønsker grunneierne å forvalte dette fellesområdet, daglig ledere M. Neraasen, P. Fineid og JT Hemma.
  • Samarbeid mellom hytteeiere og kommunene i Valdres, Bjørn Mathiesen i Valdres Hytteforum

 

  • Panelsamtale med innspill fra salen

 

  • Deltakere: Innledere, grunneiere, Odd Magnus Lillevold, EAK, , to politikere fra Ringsaker, Kjersti Lundgård og Anne Miklavic. Videre Morten Aas Felles fjellregion og varaordfører Terje Rønning fra Lillehammer kommunene.
  • Oppsummering ved leder i Rømåsen Og Natrudstilen Vel, Erik Øiesvold

 

            Ordstyrer vil være Andrea Kilen, informasjonsleder og hytteeier.